Om STEG, senter for stressreduksjon

Historien om STEG

Anne Lise Helmersen gikk fra å være en kunnskapsrik, men utmattet, redd, trist og utrygg, til å bli et menneske med en indre ro, balanse og livsglede. Etter selv å ha tatt et stort steg, vier hun nå livet sitt til å hjelpe andre.

Anne Lise har nesten alltid hatt mye energi. Hun har vært pliktoppfyllende, nysgjerrig og kunnskapssøkende. Men i 2016 smalt det.

Selv om hun hadde mastergrad i rehabilitering, utdanning som idrettsmassør, lang erfaring med meditasjons- og mindfulnesstrening, samt solid erfaring fra rehabiliteringsarbeid på sykehus, kunne hun ikke hindre det at hun ble sengeliggende i lang tid.

– Selv om jeg hadde mye kunnskap og erfaring om kroppen, hjernen og stress, forsto jeg ikke helt hva som skjedde med meg. Det ble rett og slett for mye belastning, over for mange år. Men i ettertid har også dette blitt mye positivt, forklarer hun.

STEG-metodikken

– Gjennom disse erfaringene, har også fagkunnskapen jeg besitter fått et mye mer praktisk og klokt uttrykk. Og det er nettopp dette jeg nå har satt i system gjennom STEG-metodikken – et kunnskapsbasert konsept basert på forskning, fagkunnskap og egne erfaringer. 

Gjennom trening på STEG- metodikken, får du større bevissthet om deg selv og årsakene til dine utfordringer. Og du øves i å møte livets stress og utfordringer med en indre ro og styrke du kanskje har lengtet etter. STEG- metodikken foregår både i gruppe og personlig trening over 8 uker og helgekurs.

Og gjennom instruktørutdanning i oppmerksomt nærvær/ mindfulness har jeg fått et fantastisk praktisk verktøy i formidlingsarbeidet, legger hun til.

 I løpet av det siste året har både privatpersoner, bedrifter og elever fått prøvd STEG-metodikken. 

– Det handler bare om å stoppe opp og ta et steg til siden, og se med klarhet på hva som foregår i sitt eget liv. Da først, legger man grunnlaget for å arbeide systematisk med å redusere stress, styrke oppmerksomhet og konsentrasjon og mestre hverdagslivets utfordringer – å skape en ro, glede og balanse i livet som varer.

Nasjonalt kompetansesenter

Fra sine vakre lokaler på Leknes, midt i Lofoten, har Anne Lise nå ambisjoner om å bygge et nasjonalt kompetansesenter innen bevissthetstrening og stressreduksjon.

– Vi i STEG skal skape en nasjonal bølge av økt bevissthet og tilstedeværelse. Vi har en drøm om å skape en nasjon av kjærlige mennesker som lever tilstede i nuet, uten stress og unødvendige lidelser. Vi har en vei å gå, men det er lov å drømme, ler Anne Lise, og legger til:

– Det begynner i det små. Hvis jeg kan hjelpe ett menneske til å få et bedre liv, er det verdt arbeidet, avslutter hun.