Styrk deg selv- steg for steg

Opplever du et altfor høyt stressnivå i livet ditt?

Har du muskelsmerter, urolig søvn, energiløshet, bekymringer eller grubler du mye?
 
Ønsker du mer ro, glede og balanse i livet ditt som varer?
Ta et steg til siden, og kanskje ett tilbake, og betrakt deg selv.
 STEG har utviklet en forskningsbasert metodikk som bidrar til indre nærvær og ro, i alle livets faser. Gjennom trening på den forskningsbaserte STEG-metodikken, får du kunnskap og verktøy som øker din evne til å håndtere stress, smerter og utfordringer i hverdagen. I STEG- metoden trener du hjernen og din bevisst til å være oppmerksomt tilstede i nuet. Du oppøver en vennlig, ikke-dømmende og kjærlig holdning til deg selv og livet du lever.
 
Du får kunnskaper og verktøy for å forstå hvordan stress, tanker, følelser og kroppsfornemmelser påvirker livet ditt og du lærer hvordan du kan møte utfordringer med klarhet og ro.
 
I STEG så trener vi deg til å bli sterk i deg selv, å vite hvem du er og hvordan du kan håndtere livets utfordringer, slik at du har det bra.
 
Deltagelse på dette 8- ukers kurset bidrar til at du styrker deg selv slik at du står stødig, er rolig og tenker klarere i alle situasjon i livet ditt.

Innhold:
Ukentlig undervisning/dialog/øvelse i gruppe á 2,5 timer i 8 uker.

Tilgang til øvelser på onlineside i 3 måneder.

Mini-treningskalender og dagbok med oppskrift på hvordan du skal trene for å redusere stress.

Stille dag, søndag i den syvende uken.

25 % på ukentlig trening i Mindful yoga.

Hva vil en 8 ukers trening gi deg?
Gjennom de 8 ukene vil du få kunnskaper, lære deg ferdigheter, strategier og verktøy som kan øke din evne til å:

 • Håndtere stress, smerter og utfordringene i hverdagen og på jobb.
 • Håndtere forstyrrende hendelser med ro og klarhet.
 • Være helt tilstede i livet ditt og være oppmerksom i øyeblikket.
 • Mindful yogatrening bidrar til at du oppøver tilstedeværelse gjennom bevegelse og en følelsesmessig og fysisk styrke og balanse.
 • Du lærer hvordan pusten gir deg snarvei til sinnsro.

Brosjyre 8 ukers kurs Styrk deg selv- steg for steg

Praktisk info:
Oppstart: Høsten 2019
Sted: Storgt. 91. Leknes.
Pris: 3.975,-

Kontaktinfo:
Anne Lise, tlf. 932 34 709
E-post: post@steghelse.no
Facebook: STEG/ErgoAnne

Deltakeren plikter å utføre følgende:
2- 2,5 timer undervisning/dialog/øvelse i gruppe pr. uke i 8 uker.
Minimum 30 minutter meditasjon oppmerksomhetstrening hver dag.
Avtalte meditasjon og oppmerksomhetsøvelser i hverdagsaktiviteter.

Årsaker til at personer ønsker 8 uker trening i stressreduksjon og mindfulness:

 • Ønske å styrk deg selv
 • Ønske om å lære meditasjon, mindfulness og oppmerksomhetstrening
 • Har et høyt stressnivå i en krevende hverdag
 • Ønske om å finne ro og mer overskudd
 • Forebygge sykefravær
 • Ønske om å være mer tilstede og konsentrert
 • Utmattelse og energiløshet
 • Anspenthet og muskelsmerter
 • Uro, bekymringer og grubling
 • Søvnproblemer
 • Livet oppleves som en lang rekke krav og forventninger
 • Livet endrer seg: samlivsbrudd, sykdom eller kriser
 • Lav selvfølelse: Uansett hva jeg gjør er det aldri bra nok!
 • Balansere blodsukkeret
 • Ønske om å finne mening i tilværelsen

”Mindfulness handler om å være helt tilstede i livet – å være oppmerksom i øyeblikket, på en vennlig og ikke-dømmende måte” – Jon Kabat-Zinn